GDPR

Vi månar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter. Läs mera här om förlagets integritetspolicy och personuppgiftsbehandling nedan.

PERSONUPPGIFTS- OCH INTEGRITETSPOLICY

The Book Affair – TBA Publishing AB värnar om din integritet och det är viktigt att du känner dig trygg i behandlingen av dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Dina rättigheter som enskild medborgare har stärkts och kraven har ökat på hur företag får behandla dina personuppgifter.

The Book Affair – TBA Publishing AB:s anpassar oss till GDPR i vår dataskyddspolicy. I policyn beskriver vi bland annat vilka typer av personuppgifter vi hanterar och hur länge vi sparar dem, vilka rättigheter du har gällande dina personuppgifter, och hur du kan kontakta oss i dataskyddsfrågor.

Vårt dataskyddsarbete

För att vi på The Book Affair – TBA Publishing AB ska kunna bedriva vår verksamhet behöver vi behandla personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet, och vi eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete. Det är viktigt för oss att du som berörs känner dig trygg med hur vi hanterar dina och andras personuppgifter.

I vår dataskyddspolicy beskriver vi bland annat vilka typer av personuppgifter vi behandlar och hur länge vi sparar dem.

Vill du veta ifall vi har några personuppgifter lagrade om dig? Eller har du upptäckt att något är fel i de uppgifter vi har om dig? Via vår dataskyddsservice kan du skicka in en begäran om till exempel rättelse eller radering av dina personuppgifter. Mer information om dina rättigheter hittar du i policyn.

The Book Affair – TBA Publishing AB:s dataskyddspolicy

På The Book Affair – TBA Publishing AB värnar vi om din personliga integritet, och vi eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete. Denna policy beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter, och hur vi arbetar för att skydda informationen med hjälp av både tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Med ”personuppgifter” menas all slags information som kan kopplas till dig som nu levande fysisk person. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du ska gå tillväga för att utöva dessa rättigheter.

The Book Affair – TBA Publishing AB behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och -rådets förordning nr 2016/679, även kallad ”GDPR” efter dess engelska namn General Data Protection Regulation).

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är The Book Affair – TBA Publishing AB, org nr: 559166-7851.

Vilka personuppgifter behandlar The Book Affair – TBA Publishing AB?

Vilka personuppgifter vi behandlar beror på vilken relation du har med oss. I tabellen nedan har vi beskrivit de vanligaste kategorierna av personuppgifter vi behandlar. Vi samlar in uppgifterna antingen direkt från dig, från våra samarbetspartners och leverantörer eller från allmänt tillgängliga register. Insamlingen kan även ske via digitala kanaler, till exempel i samband med att du besöker någon av våra webbplatser eller använder en mobilapplikation.

Din roll

Exempel på personuppgifter vi behandlar

Publik besökare på våra arrangemang

Namn, email (i vissa fall kontaktuppgifter, köp- och besökshistorik)

Deltagare i tävlingar och undersökningar, prenumeranter på nyhetsbrev

Namn, email (i vissa fall kontaktuppgifter för vinstutdelning m.m.)

Samarbetspartner/Författare

Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, fakturainformation, dialoghistorik

Leverantör

Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, fakturainformation, leveranshistorik, dialoghistorik

Journalist/Medierepresentant

Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, besökshistorik

Utöver exemplen ovan kan vi komma att samla in information om IP-adresser och vad du använder för slags enhet, till exempel när du besöker någon av våra webbplatser. The Book Affair – TBA Publishing AB:s webbplatser använder även så kallade cookies när du besöker våra webbplatser precis som många andra webbplatser. Vi använder cookies för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Cookies används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen.

Dina personuppgifter kan också förekomma i olika typer av dataloggar som är nödvändiga för att flera av våra digitala system ska fungera på ett ändamålsenligt sätt. Det kan till exempel gälla loggar över informationsåtkomst, in- och utgående email eller telefonsamtal.

Det förekommer också att vi dokumenterar The Book Affair – TBA Publishing AB:s arrangemang med foto, video- eller ljudinspelningar, och dessa kan i vissa fall utgöra personuppgifter.

Rättslig grund och ändamål för behandlingen

The Book Affair – TBA Publishing AB behandlar personuppgifter för flera olika ändamål. De huvudsakliga syftena är för att vi ska kunna:

– Hantera beställningar, köp, kundserviceärenden och kommunikation med kunder, samarbetspartners och medarrangörer.
– Dokumentera, utvärdera, utveckla och marknadsföra vår verksamhet.
– Fullfölja våra åtaganden som samarbetspartner.
– Förhindra bedrägerier och förebygga brott.

Vid marknadsföringsutskick får du alltid möjlighet att tacka nej till fler liknande utskick från oss, en så kallad opt-out/avregistrering.

Varje behandling av personuppgifter som The Book Affair – TBA Publishing AB utför, kan motiveras utifrån en eller flera av följande rättsliga grunder:

Fullgörande av rättslig förpliktelse
Exempel: Vissa personuppgifter måste vi behandla för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

Fullgörande av avtal
Exempel: Om du anmäler dig online till ett av The Book Affair – TBA Publishing AB:s arrangemang måste vi få vissa personuppgifter från dig för att kunna skicka biljetter, koder för inlösen av bonusgåvor etc, samt viktig information om det kommande eventbesöket, samt uppföljande information för att du som kund eller besökare ska ha optimal nytta av ditt genomförda besök.

Samtycke
Exempel: När du anmäler dig för att få ett av våra nyhetsbrev, eller deltar i någon av våra tävlingar, så frågar vi om du samtycker till att vi därmed behandlar dina personuppgifter. I de fall då en behandling bara är motiverad utifrån ett samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke och begära att vi upphör med den aktuella behandlingen. Kontakta oss om du vill återkalla ditt samtycke. (Detta gäller uteslutande att du kommer att få nyhetsbrev från The Book Affair – TBA Publishing AB. Något du i varje nyhetsbrev enkelt kan avregistrera dig från.)

När det gäller foto, video- och ljudinspelningar har The Book Affair – TBA Publishing AB ett berättigat intresse av att dokumentera vår verksamhet. Detta innebär till exempel att generella foton (”bokrelease-vimmel” eller ”mingelbilder”) kan komma att användas utan att varje enskild person på bilden tillfrågas. Rätten att använda foton där enskilda personer står i fokus regleras i separata avtal när det gäller våra professionella kontakter som exempelvis utställare och samarbetspartners. Har du inte ett sådant avtal med The Book Affair – TBA Publishing AB, till exempel om du är besökare på ett av våra arrangemang, så ska vi vid fototillfället fråga om ditt samtycke innan vi får använda foto där du som person står i fokus. Detsamma gäller för video- och ljudinspelningar.

Lagringstider och skyddsåtgärder

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs ovan. Därefter raderas eller avidentifieras uppgifterna på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Om inget annat har avtalats, och om inte lagen kräver av oss att vi behåller uppgifterna längre, så gäller lagringstiderna nedan. Vill du att vi avbryter lagringen av dina personuppgifter tidigare än dessa tider så kan du begära detta, se avsnittet nedan om ”Dina rättigheter”.

Yrkesverksamma
Om vi är i kontakt i din yrkesroll kommer vi att spara dina personuppgifter i fyra år efter din senaste aktivitet. Med ”aktivitet” menas att du till exempel köper biljett till eller registrerar dig för ett nytt arrangemang, deltar i en tävling, för en dialog med oss via email eller telefon, eller klickar på en länk på vår hemsida eller i ett av våra nyhetsbrev.

Privatpersoner
Om du är i kontakt med oss som privatperson, till exempel besöker något av våra arrangemang som är öppna för allmänheten, så kommer vi att spara dina personuppgifter i två år efter din senaste aktivitet.

Framtida kontakter
Om vi ännu inte har varit i kontakt med dig, till exempel för att vi håller på att planera ett arrangemang du kan vara intresserad av, så kommer vi att spara dina personuppgifter i högst fyra år från det att vi samlat in dem.

Foto, video- och ljudinspelningar
Upptagningar som dokumenterar vår verksamhet kommer att sparas olika lång tid beroende på ändamålet. Är de av framtida historiskt intresse sparar vi dem så länge den tekniska livslängden medger.

Överföring av personuppgifter till andra

The Book Affair – TBA Publishing AB säljer aldrig dina uppgifter till tredje part om vi inte har ditt samtycke till att göra detta. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

Myndigheter
Exempel: The Book Affair – TBA Publishing AB kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som Polisen eller Skatteverket om vi är skyldiga enligt lag att göra detta.

Annat bolag i koncernen
Exempel: Om The Book Affair – TBA Publishing AB bildar dotterbolag för något av våra arrangemang så kan detta bolag komma att behandla dina personuppgifter. För de fall insamling av personuppgifter har skett enligt denna dataskyddspolicy gäller motsvarande skyddsnivå även i det andra bolaget.

Annan personuppgiftsansvarig (med The Book Affair – TBA Publishing AB som samarbetspartner)
Exempel: Om The Book Affair – TBA Publishing AB genomför ett arrangemang och samarbetar med en annan partner, så kan i vissa fall både The Book Affair – TBA Publishing AB och partner komma att ha tillgång till dina personuppgifter (främst email). Båda verksamheterna är då personuppgiftsansvariga för sina respektive personuppgiftsbehandlingar.

Annan personuppgiftsansvarig (med The Book Affair – TBA Publishing AB som personuppgiftsbiträde)
Exempel: Om The Book Affair – TBA Publishing AB genomför ett arrangemang på uppdrag av en annan verksamhet, så kommer The Book Affair – TBA Publishing AB i egenskap av personuppgiftsbiträde att behandla personuppgifter på denna verksamhets vägnar. I detta fall är det den andra verksamheten som är personuppgiftsansvarig. Vi ingår i sådant fall ett personuppgiftsbiträdesavtal där det tydligt framgår vilken personuppgiftsbehandling som The Book Affair – TBA Publishing AB får utföra och hur länge.

Personuppgiftsbiträde (med The Book Affair – TBA Publishing AB som personuppgiftsansvarig)
Exempel: Om The Book Affair – TBA Publishing AB anlitar en annan verksamhet för att utföra vissa tjänster åt oss – till exempel seminariebokningar, biljettförsäljning, transporter, telemarketing eller drift av IT-system – så kan detta innebära antingen att den verksamheten samlar in personuppgifter åt oss, eller så behöver de tillgång till personuppgifter som The Book Affair – TBA Publishing AB har samlat in. I detta fall är vi personuppgiftsansvariga och den andra verksamheten är biträde. Vi ingår då ett personuppgiftsbiträdesavtal i syfte att säkerställa att personuppgifterna hanteras på korrekt och säkert sätt.

Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES
The Book Affair – TBA Publishing AB:s grundprincip är att vi inte överför personuppgifter till verksamheter utanför EU/EES. Undantaget är verksamheter som bedrivs i ett tredje land som anses ha en adekvat skyddsnivå enligt EU-kommissionens beslut enligt artikel 45 i GDPR.

Länkar i The Book Affair – TBA Publishing AB:s digitala kanaler
Det kan förekomma länkar i The Book Affair – TBA Publishing AB:s digitala kanaler (till exempel på våra webbplatser och nyhetsbrev), som leder till andra digitala kanaler som omfattas av andra regler för dataskydd än vad som anges här. The Book Affair – TBA Publishing AB ansvarar i dessa fall inte för information eller behandling som genomförs i en annan verksamhets digitala kanal.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad ett antal rättigheter gentemot The Book Affair – TBA Publishing AB. Vill du utöva dessa rättigheter så kontakta The Book Affair – TBA Publishing AB.

Du kan också skicka ett brev till:

The Book Affair – TBA Publishing AB

Att: Dataskydd

c/o Alexandra Torstendahl

Banérgatan 37

115 22 Stockholm

Oavsett om din begäran kommer in via webben eller via brev så kommer vi att besvara den inom 30 dagar, räknat från det att vi kunnat verifiera din identitet. För att skydda dig och dina personuppgifter kommer The Book Affair – TBA Publishing AB inte att lämna ut uppgifterna till någon där identiteten inte har kunnat verifieras. Om vi, oavsett anledning, inte kan uppfylla din begäran så kommer vi att lämna en motivering och förklara varför det inte gick.

För samtliga rättigheter nedan gäller att du, om du vill, kan begära att vi ska utsträcka din begäran även till våra samarbetspartners, om vi har delat med oss av dina uppgifter till några sådana.

Rätt till tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att få en bekräftelse på om The Book Affair – TBA Publishing AB behandlar dina personuppgifter, och i så fall få ett utdrag över vilka personuppgifter det gäller. I de flesta av The Book Affair – TBA Publishing AB:s system fungerar email-adressen som identifikator, och vi kommer därför normalt att leverera kopian på uppgifterna digitalt till din email-adress.

Rätt till rättelse
The Book Affair – TBA Publishing AB strävar efter att all den information som behandlas hos oss ska vara korrekt. Om du upptäcker att det finns felaktigheter i dina uppgifter kan du begära att vi rättar de felaktiga uppgifterna. Vi kommer då att korrigera felen.

Rätt till dataportabilitet
Om du vill få ut dina personuppgifter från The Book Affair – TBA Publishing AB för att kunna använda dem på annat håll så har du i vissa fall rätt att få ut dem i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig. Detta förutsätter dock att överföringen är tekniskt möjlig, att den andra parten accepterar de format vi tillhandahåller och att det kan ske med rimlig ansträngning för oss.

Med tanke på den begränsade mängden personuppgifter som The Book Affair – TBA Publishing AB behandlar, kommer det i nästan alla fall vara enklare för dig att själv förse den andra parten med dina personuppgifter. Notera också att denna rättighet är begränsad till uppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig, och att det bara gäller sådana personuppgifter som du har lämnat själv.

Rätt till begränsning av behandling
Om du vill att The Book Affair – TBA Publishing AB ska behandla dina personuppgifter endast för vissa avgränsade syften, så kan du begära en begränsning av behandlingen. Detta gäller till exempel om du anser att uppgifterna är felaktiga, att vår behandling är olaglig, att vi inte längre behöver uppgifterna för ändamålen, eller när du har invänt mot behandling med berättigat intresse i väntan på kontroll av om vårt intresse väger tyngre än ditt. Vi kommer då att markera uppgifterna för att säkerställa att de inte blir föremål för ytterligare behandling och inte kan ändras.

Rätt till radering (”rätt att bli bortglömd”)
Om du vill att vi ska upphöra helt med all behandling av dina personuppgifter kan du i vissa fall begära radering av dessa. Vi kommer då att radera alla uppgifter som kan kopplas till dig som person. När raderingen är utförd kommer du att få en bekräftelse på detta via email, och därefter raderar vi även det skickade mailet.

Observera att en radering innebär att vi tar bort all information om dig, inklusive informationen om att du en gång har velat bli bortglömd. Om vi någon gång i framtiden skulle få in din email-adress från annat håll, till exempel från en organisation som du är medlem i, så kommer du då att behöva begära radering av dina uppgifter igen.

Om du tycker att vi har gjort fel

Om du anser att The Book Affair – TBA Publishing AB behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning, eller att vi har hanterat en begäran från dig felaktigt när du velat utöva dina rättigheter enligt ovan, kan du anmäla detta till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).