My Book Affair

My Book Affair är en modern förlagspartner till upphovsmän med egna försäljningskanaler. My Book Affairs affärsmodell passar bra för författare som både säljer och marknadsför sina böcker via företag, föreläsningar, via event eller egna digitala kanaler.

My Book Affair hanterar och upphandlar, i samråd med författaren, produktion, tryck, lagerhållning och distribution efter författarens behov och önskemål. Affärsmodellen ger författaren 100% av intäkterna via egna kanaler samt full kontroll över sitt material och sina rättigheter.

Försäljning, lager och distribution sker via Förlagssystem och böckerna säljs till slutkund via nätbokhandeln.